За нас

За нас


МКН ДОО-Скопје е компанија со 100% приватен капитал, формирана 2003 година и е специјализирана за продажба на алуминиумски архитектонски системи, како и  стандардни алуминиумски профили од познатиот бренд на ETEM building systems. Истовремено сме и единствени застапници и увозници на гореспомената марка на алуминиум за македонскиот пазар.

МКН ДОО-Скопје, исто така има склучено договор за деловно-техничка соработка со повеќе кооперантски домашни фирми за заеднички настап при подготовка и реализација на понуди за поголеми инвестициони објекти и тендери. Во таа смисла, фирмата МКН ДОО-Скопје, покрај основната дејност, нуди свои услуги и во полето на градежништвото и тоа: 

1.        Проектирање и изведување на градежни објекти со комплетен инженеринг.

2.        Изведба, реконструкција и адаптација на индустриски, деловни и станбени објекти.

3.        Завршно занатски работи во градежништвото, изведба на сите видови инсталациони мрежи:електрика, водовод, канализација, греење и вентилација.

4.        Дизајн, планирање и изведба на ентериери.

5.        Редовно одржување на деловни објекти на клиенти.

 

Poll

Дали ви се допаѓа новиот веб дизајн?: