Архитектонски системи

Архитектонски системи


 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT Систем за  унифицирана фасада

Монтирање од внатрешната страна на зградата без скеле.
Едноставна инсталација без скеле.
Можност за истражување на сложени модули со различни врсти на материјал.
Различни решенија.

 

Каталози

Аксесоари E90

1.32MB

 

Download

Брошура E90

3.77MB

 

Download

 

-->

 

 

I.1.    ФАСАДИ

I.1.1  E 90  SHAPE  \* MERGEFORMAT Систем за  унифицирана фасада

Picture for product E90

Монтирање од внатрешната страна на зградата без скеле.
Едноставна инсталација без скеле.
Можност за истражување на сложени модули со различни врсти на материјал.

Различни решенија.

 

Каталози

Аксесоари E90

1.32MB

 

Download

Брошура E90

3.77MB

 

Download

 

Чертеж за продукт E90

Слика 1

 

Ширина на системот 90 mm 20 mm фуга меѓу модулите, обезбедува движење и деформација од 14mm

 

Висок квалитет, фабрички произведени модули.

 

 

 

Чертеж за продукт E90

Слика 2

 

Скоро 70% намалување на времето за инсталација. Не зависи  од временските условиШирина на стакленo окнo од 23 до 40 mm.

 

 

 

Чертеж за продукт E90

Слика 3

 

Високо ниво на водонепропустливост со три линии на одбрана.

 

 

 

 

Чертеж за продукт E90

Слика 4

 

Прилагоден дизајн на EPDM дихтунзи

 

 

 

 

 

 

 

Чертеж за продукт E90

Слика 5

 

 

Компатибилен со сите ЕТЕМ прозорски системи.

Контролирано одведување на дождовната вода и кондензацијата.

 

 

Чертеж за продукт E90

Слика 6

 

Прилагодливост и монтажа на конзолите во сите правци

 

 

 

 

 

I.1.2 Е85 Оптимална топлотна изолација од  PVC изолатори

Picture for product E85

Флексибилен систем кој овозможува изведување на сложени конструкции како што се покриви, куполи, артиуми, пирамиди, конзерваториуми.

Едноставен за инсталирање на панели за заштита од сонце пред фасадата. Можност  да се вметнете фотонапонски панел  на фасадата.

Каталози

Технички каталог    E85

         2.38MB

 

Download

Ацесоари  E85

         5.81MB

 

Download

Нова Брошура E85

      677.89KB

 

Download

Брошура E85

          1.98MB

 

Download

Чертеж за продукт E85

Слика 7

Ширина на системот 50 mm.
 Флексибилен систем кој овозможува изведување на сложени  конструкции   како што се покриви, куполи, артиуми, пирамиди, зимски градини.

 Лесна изработка и брза монтажа на објектот.
 Одлични геотермички карактеристики.
Максимална структурна стабилност, постигната со минимална тежина на профилите.
Одлично дренирање на системот со три нивоа на одвод.
Сигурни  Т-пречки во разновидни облици.

 

  Чертеж за продукт E85

Слика 8

 

Структурни отвори.

Компатибилност со сите ETEM прозорски системи.

Специјални решенија за зимски градини.

 

 

 

Чертеж за продукт E85

Слика 9

 Оптимална термоизолација – серија PVC  изолатори

 

 

 

 

 

Чертеж за продукт E85

Слика 10

Флексибилен систем кој овозможува изведување на сложени конструкции како што се покриви, куполи, артиуми, пирамиди, зимски градини.

 

 

 

 

 

 

 

Чертеж за продукт E85

Слика 11

Едноставен за инсталирање на панели за заштита од сонце пред фасадата.Можност да се вметнат фотонапонски панели на фасадата.

 

 

 

 

 

 

 

I.1.3. Е 85 Против провален систем - Безбедносен систем

Picture for product E85 anti-burglar system

Погоден за излози на банки и финансиски институции

 

Каталог

Технички каталог  

    697.44KB

 

 

Чертеж за продукт E85 anti-burglar system

Слика 14

Екстремно безбеден и издржлив систем.
Специјална дебелина на алуминиумски шипки,  зајакнати вертикални и хоризонтални елементи.
Додатни профили и  прибор за додавање на хоризонтални елементи.

 

 

 

 

Чертеж за продукт E85 anti-burglar system

Слика 15

 

Засилување при поврзување на профилите.

 

 

 

 

 

I.1.4. Е 8000   Систем на фасадна зидна завеса

 SHAPE \* MERGEFORMAT

Picture for product E8000

Специфична особеност на системот е постоењето на „крила“ по периметарот на модулите кој овозможува секој неотворен дел да се отвори, без визуелна разлика на фасадата.

 

Каталози

Аксесоари E8000

2.02MB

 

Download

Чертеж за продукт E8000

Слика 16

 

 

Постои во  различни варијации :

Полуструктурна фасада со 15 mm оквирен профил – структурна фасада.

Системот нуди богат асортиман на основни профили , кој овозможува оптимален избор на соодветен профил за секој конкретен  проект.

Постојат разнообразни по форма и функција „крила“.

Ширина на системот 60 mm.

Две нивоа на одводнување.

Врската меѓу „крилата“ и основната конструкција се остварува со фиксатори овозможувајќи превземање на динамични оптоварувања.

Чертеж за продукт E8000

Слика 17

 

Безбедна дренажа на системот

Делови што  се отвараат:

-          тип капак со отварање во долниот дел од модулот

-          капак со ножици за паралелно отварање

-          компатибилност со сите прозорски системи на ЕТЕМ за варијанти со капаче

Можност да се употребат различни типови на материјал во касетите - стакло,

еталбонд ®, етернит, текстолит.

Употреба на фотоволтични системи.

Специјални аксесоари – конзоли за монтажа на заштита од сонце пред зидната завеса.

Можност за изведување на сложени простори, конструкции и покриви.

Чертеж за продукт E8000

Слика 18

 

 

 

 

 

 

       Чертеж за продукт E8000

 

 

 

 

 

 

 

I.1.5. Е6400 Систем на зидна завеса со  алуминиумска капа

 SHAPE \* MERGEFORMAT

Picture for product E6400

Класичен тип на фасаден систем.

 

 

 

 

 

Чертеж за продукт E6400

Слика 20

60 мм ширина на системот.

Еднакви профили за вертикали и хоризонтали. Профили со големи инерциони карактеристики.

Разнообразни капачиња  по вид и дизајн.

Компатибилни со сите  прозорски системи на  ЕТЕМ.

Профили за аплицирање врз метална конструкција – погодна за покривни конструкции.

Брза и лесена монтажа.

Poll

Дали ви се допаѓа новиот веб дизајн?: